Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podle § 65 odst. 3 z.č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - aktualizovaná (stav k 1.8.2016

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.10.2016

Sejmuto: 31.12.2023

Zveřejnil (zodpovídá): uživatel